WordPress <= 5.2.3 - Server-Side Request Forgery (SSRF) in URL Validation

2019-10-15T00:00:00
ID WPVDB-ID:9912
Type wpvulndb
Reporter wpvulndb
Modified 2020-09-22T00:00:00

Description

WordPress Vulnerability - WordPress <= 5.2.3 - Server-Side Request Forgery (SSRF) in URL Validation