QuasarRAT C&C

2019-01-03T20:08:06
ID SSLABUSE:QUASARRAT_CC
Type sslabuse
Reporter sslbl.abuse.ch
Modified 2021-02-27T02:03:15

Description

List of "bad" SSL certificates identified by abuse.ch to be associated with malware or botnet activities. QuasarRAT C&C aggregated IOC by SSL Blacklist (SSLBL).

                    
                      2021-02-27 02:03:15,79a344c448207ea2d1dc5937f01a05d0,189.232.4.114:4782,585cbe8aa2b6d50107c16d29a0f9e27da7ad51d1,QuasarRAT C&C
2021-02-26 02:01:23,97353fc7878a8f4f5ba19d82bda9c7ca,189.232.49.230:4782,585cbe8aa2b6d50107c16d29a0f9e27da7ad51d1,QuasarRAT C&C
2021-02-08 20:04:37,2ab6ebab9b3c476369ca7033102b16b9,179.43.166.30:4782,fb2846a2dfeffb12173a99426522f6b3f5c4c574,QuasarRAT C&C
2021-02-06 17:21:03,a6a582009eb8291a266ce8cbd395faa5,172.94.42.34:4042,09ae8b1d552838b45fcf673cbfe01e306ebff64d,QuasarRAT C&C
2021-01-27 20:46:28,4c715568076c35dffe669f75afd90e20,172.94.42.34:4042,09ae8b1d552838b45fcf673cbfe01e306ebff64d,QuasarRAT C&C
2021-01-07 21:31:00,484d3e86a5f9f3a68fbf4721f3911824,196.74.226.94:92,f894136ef78994874de3b3de9ce257e308f303a8,QuasarRAT C&C
2021-01-07 12:38:09,0e141eae86ddf0125887c3813d7ea73a,103.99.1.128:9875,649725b11ed79367154d36d207d7796a7164c058,QuasarRAT C&C
2021-01-05 21:10:46,c3a129b161a23e485f989edab9e6ea42,79.134.225.22:7898,4f477d33bd995632c6f46fbb828125b2b832e5c2,QuasarRAT C&C
2021-03-17 15:54:45,d41768d702c6a926f1671ce7de17961b,185.58.92.227:5353,8de7ceb1cdc1bf1a03bc60f245de8d099998ea60,QuasarRAT C&C
2021-01-08 07:55:30,cfae6ddf82347d7f7b8b2ec75aeb4307,185.58.92.18:5353,8de7ceb1cdc1bf1a03bc60f245de8d099998ea60,QuasarRAT C&C
2021-01-03 07:22:07,d038136b20035b2e54d7ca1ef0ce19dc,185.58.92.18:4500,8de7ceb1cdc1bf1a03bc60f245de8d099998ea60,QuasarRAT C&C
2020-12-28 22:16:37,1042a03660341e3cfee1ffe1d34775eb,185.58.92.18:4500,8de7ceb1cdc1bf1a03bc60f245de8d099998ea60,QuasarRAT C&C
2020-11-17 20:14:43,135d4ec3692d58c295c4e1960d0dbe09,185.58.95.125:4500,8de7ceb1cdc1bf1a03bc60f245de8d099998ea60,QuasarRAT C&C
2021-01-02 07:15:52,a5a97f63fb629c7b7cf0ef27f0b4f196,206.166.251.173:5922,2e37721f752b4ddfd80ab91b04f2638a140460a7,QuasarRAT C&C
2020-12-05 17:25:54,2316639e6b2882dad14937943a781b08,172.86.75.177:6922,2e37721f752b4ddfd80ab91b04f2638a140460a7,QuasarRAT C&C
2020-12-27 07:40:15,3d7920e98719d04194e819de18abc8f3,192.121.102.72:4782,acd343270afbba88a43eefd11d8b30e4bb0202c8,QuasarRAT C&C
2020-12-26 12:31:07,d5353120307f776a7a81a1d6cb0f14db,192.121.102.72:4782,acd343270afbba88a43eefd11d8b30e4bb0202c8,QuasarRAT C&C
2020-12-24 17:33:19,53b896a21d86c888b73e77a7e41711b4,192.121.102.80:4782,acd343270afbba88a43eefd11d8b30e4bb0202c8,QuasarRAT C&C
2020-12-29 00:09:29,5934e6333c7581e6bcf0850aee157c8a,139.59.23.248:3439,884b85290c109635c56d9f776840cfd370e0e2d4,QuasarRAT C&C
2020-12-25 05:27:45,fcd1ba8bb8467a830518d0c1b5ffed69,139.59.23.248:3439,884b85290c109635c56d9f776840cfd370e0e2d4,QuasarRAT C&C
2020-12-08 07:29:03,173b1aecc8f4ccde6e8dc1d3304a2fdd,185.157.162.81:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-12-03 08:01:47,c330be8ac9af5a6fee7a9f12a50b4d3b,185.157.162.81:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-12-03 08:01:05,723b3f9c111d211a38d4753a72dbf119,185.157.162.81:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-12-01 23:43:25,378abe2f88b1a19c9cae6bbfad590299,185.157.161.109:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-12-01 10:27:51,e18ea0cf45d53d61e52ea83246bfbc55,185.157.161.109:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-11-30 13:21:22,26f266e31e7fcd9e39673ccb5a0c89ee,185.157.161.109:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-11-29 21:17:40,504e31eb42acea998f75524bd1647357,185.157.161.109:1973,e9c198256da376cc76fb7adf8287bd669fecd3ec,QuasarRAT C&C
2020-11-18 11:19:46,7c42ed8c6c606377be2d63e58b324ff9,79.134.225.54:4545,f4d25d53ac68ed0f7aa167faa9e45c3a5f81a6df,QuasarRAT C&C
2020-11-17 05:28:35,ae90b0c96f7f9ba060b1010461230089,79.134.225.54:4545,f4d25d53ac68ed0f7aa167faa9e45c3a5f81a6df,QuasarRAT C&C
2020-11-18 20:34:54,a5b4252c8bac59ad90a543ec1f2e4a7a,69.51.24.27:666,4d8ae62d0ce12e00ef3a4b1b14b3139a761cbe66,QuasarRAT C&C
2020-11-14 23:30:41,730113ba879c7bee746edb199f9403b7,69.51.24.27:666,4d8ae62d0ce12e00ef3a4b1b14b3139a761cbe66,QuasarRAT C&C
2020-10-15 19:53:14,70639ae26b2119b7433a23a7fa8bee11,193.218.118.190:2407,46f5e2fd0e153d61900445f9bbd5d90026db917c,QuasarRAT C&C
2020-10-28 08:37:38,51117048f60112083153e2037404296a,185.140.53.186:2626,fb7e70ef2f34e48587b55bf81491fa449a805b0f,QuasarRAT C&C
2020-07-21 19:04:10,656af17f61afb6ac068d69927c001a9b,37.49.230.113:3281,b0bdfb8daea38d57461fbc9d777a4414d62c9a2b,QuasarRAT C&C
2020-06-29 20:06:31,6c2bee3e874ed69ed5936a5f8d6af3ed,185.140.53.6:270,fa48731cbf535dfc43a3d42d3207e586220066c6,QuasarRAT C&C
2020-02-29 09:54:39,2859aa50dd84f3612bfe2ddaa074c5dc,185.86.4.70:4785,09904cda16b560129e7039d2f7482b8eca04a19f,QuasarRAT C&C
2020-02-12 15:48:45,bdeade40db63b21ac66f66a461c7b446,82.192.82.102:5147,da5472c304251f99b79d944c7138d7513c8dd264,QuasarRAT C&C
2019-11-17 20:26:25,2aa77a042025d775946df76a4cc09b6b,95.110.224.103:5147,37dcede93c356b1e87c9594c2ff76219d17e14a6,QuasarRAT C&C
2019-12-22 09:22:25,2c612dfbe4f94f3a75e9e035a8b3b0c2,69.30.240.82:4358,83cf659616c22b7d3defb05775d60aef953ee6ca,QuasarRAT C&C
2019-11-20 03:18:55,614af0c30e329dd0067cc800093e9552,51.83.18.78:4358,83cf659616c22b7d3defb05775d60aef953ee6ca,QuasarRAT C&C
2019-11-18 07:53:09,551b4a01951a855404f184bff24cf4d3,51.83.18.78:4358,83cf659616c22b7d3defb05775d60aef953ee6ca,QuasarRAT C&C
2019-11-13 20:41:32,a4098b8faf323b8f3406325d0c37d8ed,51.83.18.78:4358,83cf659616c22b7d3defb05775d60aef953ee6ca,QuasarRAT C&C
2019-12-13 19:11:57,5a70ef40f35788e8585d1adef4fe597a,172.247.227.11:4782,4363262d043654c257e4541b3cb014f494b8d320,QuasarRAT C&C
2019-09-26 06:53:21,4a19e21e0ae48b8843223eba5a15f41b,154.83.15.174:4782,4363262d043654c257e4541b3cb014f494b8d320,QuasarRAT C&C
2019-09-10 12:13:22,a195aca54ceaad4cbb5a7ec5e35935e9,172.82.128.243:4782,756d229b875de95163749330de2b61cf2d790b39,QuasarRAT C&C
2019-08-25 12:04:10,a5a6955d1f2fa02f7c0e722861aa3743,51.91.175.220:4558,d1fee10f340312c8761064d6b193036ac5fd36a0,QuasarRAT C&C
2019-08-22 07:26:46,80b519ca1a99e752760e2ad92c466bb2,85.114.136.176:4558,d1fee10f340312c8761064d6b193036ac5fd36a0,QuasarRAT C&C
2019-06-15 00:10:04,db5a1b0b6548cbd0090172b598570d9b,185.217.1.190:1337,e95061ed3d62873c2232c2fce27244978c77b2d1,QuasarRAT C&C
2019-04-16 21:10:17,044cbeed4c2a9c26fef4eb7560101cc6,194.68.59.55:45201,f87d2aff4148f98f014460ab709c77587ea1e430,QuasarRAT C&C
2019-06-11 05:42:33,dfad2fac98e62ef720570016395a06c3,79.9.88.117:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-06-08 11:25:10,f6e89c30cb17fd30c55145c2092c1907,79.9.88.117:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-04-27 11:18:51,a0a848bd9aeb745f9c30b7d2943c1ccc,82.62.44.126:6315,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-04-26 17:45:02,aa09bce2a95971696d7174f0f4c78b6c,79.1.42.72:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-04-26 12:44:04,6ac64bc5d7ceafb4928c8e02331ff6f5,79.1.42.72:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-04-26 10:35:06,0e0444e422cb3ad59d841ebc3bc57f3f,79.1.42.72:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-04-24 03:32:59,f277ad7499c4a219206cecbbd68d55cd,79.1.42.72:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-04-22 17:36:02,52b212fc1c70798a4827fc8575795002,79.1.42.72:5147,875a1cf4a0d5d64b87dd4736c8ecb4a2d401d13e,QuasarRAT C&C
2019-03-31 15:07:26,e23146eef3e621339ffda44fda7d04a0,197.46.21.48:7777,916cbedb7b911a80cadef2fba8ef65e17500503f,QuasarRAT C&C
2019-01-04 12:43:58,a330ce33e08ed7cd3eefdd77eff195b8,193.56.28.161:4782,d36a6852eebf986c2d6f796fab28097bdb8160c4,QuasarRAT C&C
2019-01-03 20:08:06,e2bc11d630c5bac6b53cdba4774dace6,94.237.28.110:3737,23e79082bb21e20deaf53863da6459adf04c0f33,QuasarRAT C&C