kvm security and bug fix update

2009-12-09T00:00:00
ID ELSA-2009-1659
Type oraclelinux
Reporter Oracle
Modified 2009-12-09T00:00:00

Description

[kvm-83-105.0.1.el5_4.13] - Add kvm-add-oracle-workaround-for-libvirt-bug.patch [kvm-83-105.el5_4.13] - kvm-kernel-KVM-x86-emulator-limit-instructions-to-15-bytes.patch [bz#541164] - Resolves: bz#541164 (CVE-2009-4031 kernel: KVM: x86 emulator: limit instructions to 15 bytes [rhel-5.4.z]) [kvm-83-105.el5_4.12] - kvm-virtio-blk-Stop-VM-on-read-errors.patch [bz#537334] - kvm-ide-Stop-VM-on-read-errors-respin.patch [bz#537334 bz#540406] - Resolves: bz#537334 (O/S Filesystem Corruption with RHEL-5.4 on a RHEV Guest) - Resolves: bz#540406 (RHEL5.4 VM image corruption with an IDE v-disk) [kvm-83-105.el5_4.11] - kvm-qcow2-Refactor-update_refcount-take-2.patch [bz#520693] - kvm-qcow2-Update-multiple-refcounts-at-once-take-2.patch [bz#520693] - kvm-Combined-patch-of-two-upstream-commits-the-second-fi-take-2.patch.patch [bz#520693] - kvm-alloc_cluster_link_l2-Write-complete-sectors-take-2.patch.patch [bz#520693] - kvm-update_refcount-Write-complete-sectors-take-2.patch [bz#520693] - Resolves: bz#520693 (Bad qcow2 performance with cache=off) [kvm-83-105.el5_4.10] - Update kversion to 2.6.18-164.6.1.el5 to match build root - kvm-kernel-get_tss_base_addr-should-return-gpa_t-type.patch [bz#532043] - kvm-kernel-KVM-VMX-Adjust-rflags-if-in-real-mode-emulation.patch [bz#532031] - kvm-kernel-KVM-When-switching-to-a-vm8086-task-load-segments-as.patch [bz#532031] - kvm-kernel-KVM-Fix-task-switch-back-link-handling-v2-including-.patch [bz#532031] - Resolves: bz#532031 (KVM does not implement proper support for hardware task linking when using vm8086 mode) - Resolves: bz#532043 (qemu aborted when restart 32bitwin23k with more than 4G mem in intel host.)