atyrau.gov.kz XSS vulnerability

2015-09-15T22:23:00
ID OBB:86385
Type openbugbounty
Reporter Guitch404
Modified 2017-07-25T17:23:00

Description

Vulnerable URL:
http://atyrau.gov.kz/index.php/en/standarty-gosudarstvennykh-uslug/1595-ob-utverzhdenii-standartov-gosudarstvennykh-uslug-okazyvaemykh-ministerstvom-okruzhayushchej-sredy-i-vodnykh-resursov-respubliki-kazakhstan-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-resheniya-pravitelstva-respubliki-kazakhstan-i-priznanii-utrativshimi-s?
Details:

Description| Value
---|---
Patched:| Yes, at 25.07.2017
Latest check for patch:| 25.07.2017 17:23 GMT
Vulnerability type:| XSS
Vulnerability status:| Publicly disclosed
Alexa Rank| Unknown / Not calculated
Google Pagerank| 3
VIP website status:| No
Check atyrau.gov.kz SSL connection:| (Grade: F)

Coordinated Disclosure Timeline:

Description| Value
---|---
Vulnerability reported| 15 September, 2015 22:23 GMT
Vulnerability existence verified and confirmed| 15 September, 2015 22:26 GMT
Vulnerability patched by the website owner| 25 July, 2017 17:23 GMT