Σωστό ή Λάθος Παιχνίδι γνώσεων - Dangerous filesystem permissions, WebView code execution vulnerabilities

2016-04-01T10:12:06
ID HACKAPP:COM.EDUC8S.TRUEORFALSE.APK
Type hackapp
Reporter Hackapp.org
Modified 2016-04-01T10:12:06

Description

HackApp vulnerability scanner discovered that application Σωστό ή Λάθος Παιχνίδι γνώσεων published at the 'play' market has multiple vulnerabilities.