CVE-2018-0900

2018-03-14T17:29:00
ID CVE-2018-0900
Type cve
Reporter cve@mitre.org
Modified 2018-04-05T15:34:00

Description

The Windows kernel in Microsoft Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1 and RT 8.1, Windows Server 2012 and R2, Windows 10 Gold, 1511, 1607, 1703, and 1709, Windows Server 2016 and Windows Server, version 1709 allows an information disclosure vulnerability due to the way memory addresses are handled, aka "Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability". This CVE is unique from CVE-2018-0811, CVE-2018-0813, CVE-2018-0814, CVE-2018-0894, CVE-2018-0895, CVE-2018-0896, CVE-2018-0897, CVE-2018-0898, CVE-2018-0899, CVE-2018-0901 and CVE-2018-0926.