Threat Outbreak Alert RuleID13747: Email Messages Distributing Malicious Software on February 27, 2015

2015-02-27T15:07:06
ID CISCO-THREAT-37621
Type ciscothreats
Reporter Cisco
Modified 2015-02-27T15:07:06

Description

Medium

Alert ID:

37621

First Published:

2015 February 27 15:07 GMT

Version:

1

Summary

  • Cisco Security has detected significant activity related to spam email messages distributing malicious software.

Email messages that are related to this threat (RuleID13747) may contain the following files:

Name | Size in Bytes | MD5 Checksum
---|---|---
OpenstaandeFactuur14357830.zip / OpenstaandeFactuur14357830.exe
| 950,272
| 0x284B37C4771F4DCF91A37348014E04FF

The following text is a sample of the email message that is associated with this threat outbreak:

> Subject: Belangrijk: Openstaande Factuur.

Message Body:

Behandeld door : Vodafone Libertel B.V.
Direct tel. nr. : 088 - 452 71 31
Openstaande vordering, BELANGRIJK!
Geachte mevrouw/heer.
In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij
de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €97,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op
ons IBAN-rekeningnummer NL50ABNA0471467217 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V.
onder vermelding van het referentienummer.
Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een
gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website www.intrum.nl
U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier
ook terecht voor overige vragen.
Hoogachtend,
Intrum Justitia
De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet
btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968
Intrum Justitia Nederland BV Handelend onder de naam Intrum Justitia
Postbos 84096 2508 AB Den Haag H.R. Den Haag 27134582
BTW nr. NL008488666B01 Lid van NVI

Cisco security appliances can help protect customers during the critical period between the first exploit of a virus outbreak and the release of vendor antivirus signatures. Cisco Web Security Appliances help secure and control web and email traffic by offering layers of malware protection. Cisco security appliances are automatically updated to help prevent both spam email and hostile web URLs from being passed to the end user.

Related Links
Cisco Security
Cisco SenderBase Security Network

Revision History

  • Version | Description | Section | Date
    ---|---|---|---
    1 | Initial Release | | 2015-February-27 15:07 GMT
    Show Less

Legal Disclaimer

  • THIS DOCUMENT IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND DOES NOT IMPLY ANY KIND OF GUARANTEE OR WARRANTY, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. YOUR USE OF THE INFORMATION ON THE DOCUMENT OR MATERIALS LINKED FROM THE DOCUMENT IS AT YOUR OWN RISK. CISCO RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR UPDATE ALERTS AT ANY TIME.

A standalone copy or paraphrase of the text of this document that omits the distribution URL is an uncontrolled copy and may lack important information or contain factual errors. The information in this document is intended for end users of Cisco products